Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • slajd_06
  • slajd_05
  • Slajd_01
  • slajd_04
  • Slajd_03
  • Slajd_02
Reklama

Zapisy do kół zainteresowań MGOK

Email Drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapisania się do różnych grup zainteresowań działających w ramach MGOK. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają do końca września...

 

 

Przyjdź do nas! Czekamy właśnie na Ciebie!

 

Zapisz się do grup działających przy MGOK-u:

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Zapisy do końca września!

ZOBACZ PLAKAT


Grupa

Prowadzący

Odpłatność

Dziecięca Grupa Plastyczna MALUSIE

Teresa Pryczek

bezpłatne

Młodzieżowa Grupa Plastyczna PALETA

Teresa Pryczek

bezpłatne

Grupa taneczna BALECIK

Janina Cofała

10 zł / m-c

Taniec towarzyski dla początkujących

Janina Cofała

10 zł / m-c

Taniec towarzyski dla dorosłych

Janina Cofała

10 zł / m-c

Taniec towarzyski 60+

Janina Cofała

10 zł / m-c

Klub Sportowego Tańca Towarzyskiego
grupa początkująca

Waldemar Dudek

info.  u instruktora

Formacja tańca street’owego Freak out w Strumieniu

Sławek Orawiec

15 zł / m-c

Mini formacja tańca street’owego Foe Shizzy w Bąkowie

Sławek Orawiec

informacja w świetlicy

Formacja tańca street’owego Revers w Pruchnej

Sławek Orawiec

informacja w świetlicy

Mini formacja tańca street’owego Happy soul w Drogomyślu

Sławek Orawiec

informacja w świetlicy

Grupy bębniarskie w Zabłociu, Bąkowie, Pruchnej i Strumieniu

Andrzej Żydek

informacja w świetlicy

Sekcja instrumentalna: keyboard, gitara, akordeon

Stanisław Pogoda

info. u instruktora

Grupa Fotograficzna C-41

Mariusz Gruszka

bezpłatne

Sekcja Rękodzieła Artystycznego Igła i nitką

Mirosława Pietroszek

bezpłatne

Amatorska Grupa Twórcza Strumień

Maria Michalczyk

bezpłatne

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Anastazja Żur

składka MZC

Zespół Regionalny Strumień

Jan Chmiel

bezpłatne

Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika

Barbara Garus

bezpłatne

Opłaty mogą ulec delikatnej zmianie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MGOK-u i świetlicach lub pod
nr telefonu 33 8570 174Dziecięca Grupa Plastyczna MALUSIE

Wiek uczestnika: 5 - 9 lat

Prowadzący: Teresa Pryczek / Agnieszka Korzeniewska

Rysunkowa twórczość dziecka jest spontanicznym przejawem jego psychiki, toteż 
w powstałych pracach można zauważyć bardzo  wyraziste przejawy rozwoju jego  inteligencji  i wyobraźni. Zajęcia grupy Malusie kładą nacisk na edukację dzieci, które znajdują się
w okresie rysowania schematycznego z przejściem w okres budzącego się odczuwania kształtu i linii. Godzinne spotkania przede wszystkim służą doskonaleniu sprawności manualnej dziecka – prawidłowemu chwytowi  i sposobowi  trzymania np. ołówka, kontrolowaniu siły nacisku ręki, ćwiczeń precyzji ruchu i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nabywanie powyższych umiejętności odbywa się  przy użyciu różnorodnych  technik plastycznych dostosowanych do  możliwości intelektualnych i przede wszystkim manualnych dziecka. A wszystko przy niezwykle radosnej i luźnej atmosferze, którą tworzą sami uczestnicy zajęć.

 

Młodzieżowa  Grupa Plastyczna PALETA

Wiek uczestnika: od 10 lat

Prowadzący: Teresa Pryczek

Grupa Paleta to starsze dzieci, młodzież, a  nawet dorośli, którzy doskonalą umiejętność rysowania, porzucając schematyczność, a dążąc do naturalności. Na tym etapie rozwoju  uczestnik zajęć zaczyna świadomie obserwować naturę w celach rysunkowych, badać przedmiot z jego rzeczywistymi cechami, a nie tymi, które zostały wymyślone tylko w jego głowie. W programie zajęć instruktor przewiduje m.in. poznanie różnych technik rysunkowych, proporcji i anatomii człowieka, rysunek  w plenerze, światłocień, perspektywa. Rzetelny udział w zajęciach tej grupy wspomaga starania w przyjęciu na wyższe uczelnie
o kierunku artystycznym.

 

Grupa Taneczna BALECIK

Wiek: 6 – 9 lat

Prowadzący: Janina Cofała

Grupa składa się z kilkunastu tańczących dziewczynek, w edukacji których kładzie się nacisk na rytmiczne odczuwanie muzyki, poruszanie się w  synchronii z własnym ciałem i ruchem innych dzieci. Zajęcia rozwijają uzdolnienia taneczne dziewczynek  oraz rozbudzają ich zamiłowanie do tańca. Spotkania grupy to  praca nad właściwą postawą, estetycznym poruszaniem się, kulturą tańca i nabywaniem uniwersalnych zasad figurujących w świecie tancerzy. Zajęcia nie przypominają wyczerpujących zajęć baletowych, odbywają się
w atmosferze zabawy - uczestniczki nabywają jednak umiejętność wykonywania elementów różnorakich tańców w prostych układach tanecznych,  przy uwzględnieniu podstawowych form przestrzennych: linie, koła. Spotkania grupy Balecik stanowią wspaniałe przygotowanie do dojrzałego tańca.


Grupa tańca towarzyskiego

Wiek: 6 – 9 lat

Prowadzący: Janina Cofała

Do grupy mogą przystąpić dzieci, które nigdy wcześniej nie miały styczności z tańcem towarzyskim lub opanowały kroki w bardzo małym stopniu. Uczestnicy zajęć tańczą
w parach, poznając techniki tańca standardowego i latynoamerykańskiego. Podobnie jak
w grupie Balecik, nauce tańca towarzyszy praca nad postawą, rytmem i kulturą tancerza. Uczestnicy opanowują podstawowe  kroki i figury, uczą się umiejętności wykonywania ćwiczeń z poczuciem rytmu, koordynacją muzyczno-ruchową, wrażliwością muzyczną.  Zajęcia mają bardzo luźny charakter, stanowią formę kursu, a  nie przygotowania do profesjonalnego, zawodowego tańca.

 

Klub Sportowego Tańca Towarzyskiego – grupa początkująca

Wiek: 7 – 12 lat

Prowadzący: Waldemar Dudek

Udział  w zajęciach tej grupy służy rozbudzaniu motywacji do aktywnej, twórczej
i odpowiedzialnej pracy na parkiecie oraz świadomego uczestnictwa w odbiorze sztuki tańca. Uczestnicy nabywają wiedzę o funkcjonowaniu ciała jako narzędzia pracy tancerza. Taniec kształtuje ich osobowość, uwrażliwia na piękno, pozwala dostrzec pozytywne czynniki mające zdecydowany wpływ na zdrowie i kondycję fizyczną. Udział w zajęciach tej grupy daje możliwość opanowania w stopniu zaawansowanym praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych form i stylów tańca. Rzetelne uczestnictwo w zajęciach tej grupy daje możliwość przejścia do Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego – sekcji zaawansowanej, gdzie udział  w turniejach tanecznych daje szansę zdobywania klas tanecznych.

 

Formacje tańca street’owego


Wiek: minimum gimnazjum


Prowadzący: Sławek Orawiec

Jeśli podobają Ci się takie style jak: hip-hop, locking, house, crump, dancehall, new age, breakdance, wacking, jak i jazz, modern czy lyricall hip-hop, to masz okazję nauczyć się ich na zajęciach właśnie tych grupy.

Zdobycie wysokiej sprawności fizycznej i praca nad kondycją to dodatkowe elementy towarzyszące budowaniu umiejętności przekładania poszczególnych elementów muzyki na język ciała, przekazywaniu ruchem stanów emocjonalnych i pojęć, interpretacji ruchowej utworów muzycznych, kreowaniu postaci scenicznej w różnorakiej technice i stylu choreograficznym. Praca w tych grupach rozwija także  wyobraźnię i ćwiczy pamięć muzyczno-ruchową, pozwala przezwyciężać tremę, podnosi poczucie własnej wartości wśród tańczącego. Niezwykle charyzmatyczna osobowość instruktora tych zajęć sprawia, że są one przepełnione profesjonalizmem, w pełni akceptowalną przez obie strony dyscypliną
i pobudzają do wzmożonej aktywności.

 

Grupy bębniarskie w Zabłociu, Bąkowie, Pruchnej i Strumieniu

Wiek: od 6 lat
Prowadzący: Andrzej Żydek

Zajęcia grupy to nauka brzmień, rytmów, współpracy i „rozmowy” między instrumentami. Młodzi muzycy uczą się prostych uderzeń,  z czasem bardziej skomplikowanych, a nawet kilkupoziomowych  struktur  rytmicznych. Oprócz dużej przyjemności wynikającej z samej gry, zajęcia spełniają walory integracyjne, relaksacyjne, momentami nawet  terapeutyczne. Każdy z uczestników tworzy ogniwo kilkuczłonowego zespołu, pracuje więc nie tylko nad rytmem, ale też i współbrzmieniem. Łatwość w nabywaniu umiejętności uderzania w bęben sprawia, że pierwsze efekty pracy tej grupy nie wymagają wielu nakładów czasowych.

 

Sekcja instrumentalna: keyboard, gitara, akordeon

Wiek: od 6 lat
Prowadzący: Stanisław Pogoda

Zajęcia służą rozwijaniu uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Uczestnik zajęć zdobywa podstawową wiedzę z zakresu historii instrumentu, jego budowy i obsługi. Poznaje zasady prawidłowego aparatu gry: postawa, ułożenie rąk, właściwe wydobycie dźwięku. Opanowuje  podstawy techniki grania z uwzględnieniem m.in. koordynacji pracy obydwu  rąk. Poznaje zasady notacji oraz nabywa umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytywania tekstu nutowego. Udział w corocznych koncertach przygotowuje uczestnika zajęć do odbywania praktyki estradowej, a rodzicom daje możliwość systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce.
Udział w zajęciach poprzez rozszerzone wychowanie muzyczne i naukę gry na instrumentach wpływa niezwykle pozytywnie na rozwój osobowości u młodego człowieka.

 

Grupa Fotograficzna C-41

Wiek: od 10 lat
Prowadzący: Mariusz Gruszka

Grupa C-41 jest jedną z najmłodszych stażem grup działających przy Ośrodku Kultury
w Strumieniu. Chociaż powstała niespełna trzy lata temu, to jej członkowie mają już za sobą wiele zrealizowanych sesji, relacji z wydarzeń kulturalnych, udziałów w konkursach fotograficznych, a w niedalekiej przyszłości pomysły na autorskie wystawy.
Na efektywność udziału w zajęciach tej grupy mocno wpływa postać jej instruktora, który przekazuje młodym fotografom teoretyczną, ale w większości praktyczną wiedzę na temat tworzenia profesjonalnej fotografii. Program zajęć obejmuje przede wszystkim tematykę techniki cyfrowej -  wówczas analizie i dyskusji podlegają prace nad obrazem zrealizowanym na matrycy cyfrowej,  jego korektą i obróbką. Instruktor kładzie również nacisk na fotografię tradycyjną, powstałą podczas obróbki chemicznej w ciemni. W najbliższym czasie uczestnicy zajęć będą mogli nabyć także praktyczną umiejętność wykonywania odbitek fotograficznych -- przyczyni się do tego powstająca w ośrodku kultury ciemnia.
Spotkania grupy, często odbywające się w terenie, to nabywanie umiejętności patrzenia na świat, czerpania inspiracji z jego przeogromnych zasobów i własnego interpretowania jego fragmentów. Uczestnicy zajęć uczą się więc samodzielnego tworzenia autorskich przedsięwzięć artystycznych w dziedzinie fotografii.

 

Sekcja Rękodzieła Artystycznego Igła i nitką

Przewodnicząca sekcji: Mirosława Pietroszek

Grupa liczy kilkanaście kobiet  w różnym wieku, których cotygodniowe spotkania mają bardzo luźny charakter. Każda z uczestniczek posiada umiejętności rękodzielnicze, nierzadko w kilku dziedzinach. Dominującymi zdolnościami dzieli się z innymi paniami dzięki temu spotkania mają charakter edukacyjny. Jedną z wielu pozytywnych cech sekcji jest otwartość na poznawanie innowacyjnych technik i udział w różnorakich warsztatach. Dzięki temu, oprócz znajomości mnogości robótek ręcznych, które wychodzą spod igły, drutów i szydełka, panie operują techniką decoupage, papierowej wikliny, scrapbookingu. Tworzą biżuterię, kompozycje druciarskie, elementy dekoracyjne domów, ozdoby wstążkowe i wiele innych.
Z uwagi na wysoki poziom estetyczny wykonywanych prac Sekcja Rękodzieła Artystycznego wielokrotnie promowała i nadal promuje gminę Strumień na różnych imprezach kulturalnych i rekreacyjnych.

 

Amatorska Grupa Twórcza Strumień

Przewodnicząca grupy: Maria Michalczyk

Grupa powstała w 1987 roku, a w jej skład wchodzą poeci, literaci, malarze oraz rzeźbiarze
z gminy Strumień, ale nie tylko, ponieważ członkami grupy są również mieszkańcy Zaborza, Chybia, Skoczowa i Zebrzydowic. Celem roboczych spotkań tejże grupy jest wymiana doświadczeń, popularyzowanie amatorskiej twórczości i rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych możliwości twórczych każdego z członków. Podczas spotkań mają oni możliwość prezentowania własnego dorobku, a także dokonań innych artystów będących inspiracją, wzorem w czynieniu własnych praktyk. Działalność grupy opiera się również na tworzeniu wieczorków poetyckich lub wystaw tematycznych, niekoniecznie na terenie gminy Strumień - grupa bowiem ceniona w środowisku artystów wielokrotnie prezentowała swoją twórczość poza własnym środowiskiem. Namacalnym świadectwem istnienia AGT Strumień są również wydawnictwa prezentujące twórczość jej członków, które można nabyć 
w ośrodku kultury.

 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej

Prezes: Anastazja Żur

Strumieńskie Koło MZC liczy ponad 70 członków i stanowi ścisłą czołówkę wśród najlepszych Kół Macierzy w Polsce i to zarówno pod względem działalności statutowej, organizacyjnej jak i prężnej, różnorodnej działalności zewnętrznej widocznej m.in.
w masowych imprezach dla mieszkańców, które ściągają wielu widzów z całej okolicy. Ogromny udział w sukcesie Koła ma jego prezes – Anastazja Żur, która swoją pomysłowością, pracowitością i wielką ofiarnością przyczynia się do tak owocnego działania oraz spora grupa pasjonatów energicznie realizujących wiele ciekawych akcji. Rozmach, niekonwencjonalne działania, ambitne cele, szacunek dla przeszłości i historii, koleżeńska atmosfera – tego wszystkiego można się doszukać w działalności Koła w Strumieniu, które zjednało sobie w miejscowej społeczności wysoki autorytet i szacunek.

 

Zespół Regionalny Strumień

Dyrygent: Jan Chmiel

Zespół Regionalny Strumień w swoich szeregach skupia w ogromnej większości członków Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – dobre nawyki przeniesione z funkcjonowania tej świetnie działającej grupy sprawiły, iż powołanie do życia Zespołu  Regionalnego Strumień okazało się strzałem w dziesiątkę. Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim melodie i pieśni regionu cieszyńskiego. W rozszerzonej wersji programowej zespół prezentuje także skecze gwarowe oraz tańce prezentowane przez dzieci. Atrakcją dla widza są również profesjonalne, zgodnie z tradycją przygotowane stroje regionalne. Zespół, z uwagi na doświadczenie
i wysokie poczucie estetyki muzycznej dyrygenta, prezentuje wysoki, wielogłosowy poziom śpiewania. Oprócz licznych występów, które rocznie obejmują około 50 wyjazdów, zespół spotyka się również towarzysko, organizując ogniska, wycieczki i inne atrakcje.

 

Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im. Jana Orszulika

Dyrygent: Barbara Garus

www.lutnia-strumien.pl

Towarzystwo Śpiewacze Lutnia ze Strumienia zostało założone we wrześniu 1918 roku. Chór jest zespołem amatorskim i profesjonalnym zarazem. Mimo, że członkowie są amatorami; uczniami, studentami i ludźmi różnych zawodów, łączy ich jednak wspólna pasja – miłość do śpiewu wykonywanego na najwyższym poziomie. Na repertuar chóru składają się utwory muzyki sakralnej i świeckiej z różnych epok - od średniowiecza do współczesności, kompozytorów polskich i zagranicznych a także utwory muzyki ludowej i rozrywkowej. Wielokrotnie nagradzany na wielu prestiżowych konkursach chóralnych, zespół nigdy nie zatracił swojej naturalności i spontaniczności, toteż próby i spotkania integracyjne jego członków mają niepowtarzalny klimat. Zespół jest wizytówką i ambasadorem Strumienia oraz Śląska Cieszyńskiego.

 

 

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk