Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • slajd_06
  • Slajd_03
  • Slajd_02
  • Slajd_01
  • slajd_05
  • slajd_04
Reklama

Walne Zebranie Klubu

Email Drukuj

 

 

W dniu 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 17.00 (drugi termin 17.15) w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu LKS "Wisła" Strumień...

 

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Stwierdzenie ważności zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
4. Wybór komisji weryfikacyjno-skrutacyjnej, uchwał i wniosków
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
6. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za 2016 r.
b) Skarbnika z działalności finansowej i przedstawienie bilansu za 2016 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2016 r. oraz postawienie wniosku o udzielenie absolutorium za 2016 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu za 2016 r.
9. Zmiana w składzie Zarządu - przyjęcie rezygnacji członka Zarządu
10. Uzupełnienie składu Zarządu
11. Ukonstytuowanie się Zarządu
12. Wolne wnioski
13. Przedstawienie planu pracy na 2017 r.
14. Proponowane uchwały i wnioski
15. Zakończenie zebrania

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk