Niezależny portal informacyjny Gminy Strumień                           

  • slajd_04
  • slajd_06
  • Slajd_02
  • Slajd_03
  • Slajd_01
  • slajd_05
Reklama

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu

Email Drukuj

 

W dniu 7 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 16.00 (drugi termin 16.15) w świetlicy na stadionie sportowym w Strumieniu odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze członków klubu LKS "Wisła" Strumień...

 

 


Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

1. Otwarcie zebrania i przywitanie członków klubu oraz zaproszonych gości
2. Zatwierdzenie porządku zebrania
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania walnego
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
5. Wybór komisji
a) mandatowo - skrutacyjna
b) uchwał i wniosków
6. Sprawozdania:
a ) Prezesa z działalności klubu za okres kadencji (sekcja piłkarska i szachowa)
b) Skarbnika z działalności finansowej za 2013 r.
c) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01 do 31.12 2013 r
d) Przedstawienie bilansu i rachunku wyników za 2013 r.
e) Przedstawienie planu pracy na 2014 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Postawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi za 2013 r. – głosowanie
9. Zatwierdzenie i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i bilansu.
10. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski
12. Sprawozdanie komisji wyborczej i ogłoszenie wyników wyborów
13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków oraz podjecie uchwał
14. Zakończenie zebrania

Z uwagi na bardzo ważne sprawy, które będą poruszane podczas zebrania, zwracamy się prośbą o niezawodne przybycie wszystkich członków klubu (zapisanych i tych którzy chcą wstąpić do klubu), zawodników i sympatyków klubu oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem klubu.
Wszyscy członkowie klubu biorący udział w głosowaniu na Walnym Zebraniu muszą mieć opłaconą składkę członkowską na 2014 r.

Zarząd klubu

Podziel się ze znajomymi:

Dodaj do Facebooka! Podziel sie na Opublikuj na Twitterze! Wykop ten artykuł Podziel się na Gronie! Pochwal się na Naszej-Klasie!Ustaw status gg

Damsoft Wędkarstwo-śląsk